...

Torņa celtņu noma

Mēs piedāvājam celtņus

Ar celtspēju līdz 6 t.

1.1.

Comansa LC5211

1.2.

Pekazett CSFM 4310

1.3.

Liebherr 71 EC

1.4.

Wolff 71 SL

Ar celtspēju no 6 līdz 8 t.

2.1.

Liebherr 90 EC

2.2.

Liebherr 91 EC

2.3.

Liebherr 100 LC

2.4.

Wolff 91 SL

Ar celtspēju no 8 līdz 12 t.

3.1.

Comansa 10LC140

3.2.

Liebherr 112 EC-H

3.3.

Liebherr 132 EC-H

3.4.

Liebherr 154 EC-H

3.5.

Betox 150

Ar celtspēju no 12 līdz 24 t.

4.1.

Comansa LC2060

4.2.

Comansa 21LC290

4.3.

Comansa 21LC550

4.4.

Linden Comansa 8652

4.5.

Liebherr 256 HC

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.